Internationell Medicinsk Kommitté – Medlemmar

Doktorns Råd

Denna medicinska styrelse består av de mest välkända och välrenommerade urologerna, forskarna och plastik-kirurgerna i världen.

Styrelsens uppgift är att kontinuerligt utveckla kliniska tester och studier för att testa Andromedicals produkters effektivitet ( manlig behandling och erektil dysfunktion) och säkerhet.

De vetenskapliga studiernas resultat redogörs vanligtvis på internationella kongresser och publiceras i medicinska tidskrifter som bevis på det gigantiska genombrottet som gjorts med denna typ av penisförstoringsdeviser i jämförelse med andra typer av urologiska tekniker. Medlemmarna i den medicinska styrelsen arbetar också för att öka medvenheten angående dessa tekniker så att fler patienter kan dra nytta av dessa högst effektiva behandlingstekniker.

Vittnesbörd om yrkesverksamma

”Det finns mycket litteratur inom flera medicinska områden som stödjer konceptet för vävnadsutvidgning. De preliminära observationerna som har presenterats och publicerats styrker effektiviteten och säkerheten av penisdeviser som tillämpar dragkraft (såsom Andropenis-devisen från Andromedical, Madrid, Spanien), för män med Peyronies sjukdom och som behandlande läkningsmetod som verkar för att bibehålla penislängd efter operation.”

Dr. Wayne Hellstrom

Professor i Urologi och Enhetschef för Andrologin på University of New Orleans, USA.

” Bland de många tekniker som existerar idag för att förstora penis storlek är den säkraste och mest effektiva metoden principen grundad på dragkraft. Andropenis är den enda medicinska devisen som är erkänd och certifierad av Europeiska Unionens Hälsomyndigheter. Andropenis representerar ett av de största framstegen inom det medicinska området om vi överväger dess effektivitet under post-kirurgisk fas använd på patienter som undergått operation för Peyronies sjukdom, eller, å andra sidan, som devis för de som helt enkelt känner sig obekväma med storleken på sin penis.”

Dr. Ignacio Moncada

Chef för Urologienheten på Gregorio Marañon Hospital

”Andropenis medicinska förlängare borde ses som ett minimalt invasivt och högst effektivt behandlingsalternativ för att förlänga penisskaftet hos patienter som söker behandling för penisförlängning.”

Dr. Paolo Gontero

Urolog, Departementet för Urologi, University of Piemonte Orientale, Novara, Italien.

”En mängd olika studier gällande penisförstoring, korrigering av kurvatur (Peyronies sjukdom) och post-kirurgisk penisbehandling, utfördes av Dr. Li Zheng i Kina, gällande användningen av Andropenis dragkraftsdevis på totalt 30 patienter, och denna demonstrerade en genomsnittlig penistillväxt på 2,5 cm efter 3 månaders behandling.”

Dr. Li Zheng

Andrological Surgery Consultant, Shanghai Renji Hospital, China

”Dr. Jamal Salhi har under lång tid rekommenderat användningen av Andropenis som post-kirurgisk terapi såväl som intitial förstoring av penisstorleken. Dr. Salhi bekräftar att Andropenis är den säkraste och mest effektiva dragkraftsdevisen som finns på marknaden idag. Det är en devis som är enkel att använda och som hjälper män att lösa sina problem med sin penisstorlek, en gång för alla.”

Dr. Jamal Salhí

Andrologisk Kirurgkonsult på San Pietro-sjukhuset i Rom

”Jag sålde min första Andropenis till en patient med liten penis. Han använde produkten i 4 månaders tid och var mycket imponerad av förlängningen. Ett stort antal Andropenisar såldes också till patienter med kurvad penis. De flesta av dem hade råkat ut för en fraktur, och några hade skadat sina penisar under samlag. Först formades sjukdomhärdar som sedan hårdnade med tiden. Jag gav dessa patienter höga doser av vitamin E och föreslog gradvis sträckning av penis med extra fokus på den böjda delen. Särskilt ett fall minns jag: en patient hade genomgått en urologisk penisoperation och fick som bi-effekt en förkortad penis. Med Andropenisen som jag förskrev kunde han förlänga sin penis igen.”

Dr. Ismail Tambi

Klinisk Andrologkonsult, Specialist inom Reproduktion och Sexuell Hälsa, Men's Health Clinic Damai Service Hospital

ANDROMEDICAL HAR MEDICINSKT STÖD

Customer service

Assistance en direct

Atención al cliente

Assistenza On line

Kundendienst

клиенты

カスタマーサービス

خدمة الزبائن

USA 800-246-1387

Canada 800-246-1387

Mexico 01-800-099-0391

Brasil 11-3957-0554

Türkiye 212-8889045

Israel 1-809-494-234

الإمارات 519-4440-8000

العربية السعودية 4042-844-800

UK 0808-189-0326

Deutschland 030-30806288

Nederland 020-241-0955

France 0800-910-078

Suisse 043-508-20-09

España 91-198-17-40

Italia 02-9475-0304

Ελλάδα 21-1198-1820

Australia 1-800-002-619

South Africa 0-800-980-322

日本 0800-888-2609

Sverige 08-525-034-07

Danmark 89-88-10-97

Polska 22-307-11-96

Česko 228-880-922

World +1-646-568-7796

11 + 12 =

Andromedical urologiskt laboratorium

Andromedical America-Asia

410 Park Ave, New York, NY 10022, USA

Andromedical Europe-MEA

6 Gran Vía, 4th, 28013 Madrid, Spain

ISO kvalitetssäkrat andromedical

ANDROMEDICAL är kvalitetssäkrat enligt ISO 9001:2008 certifierat enligt ISO 13485:2012 för medicinsk utrustning samt enligt ISO 10993 för biokompatibilitet. Våra medicintekniska produkter har Fri försäljning certifikat

andromedical 20 års erfarenhet

ANDROMEDICAL är ett urologiskt laboratorium med mer än 20 års erfarenhet (EU Hälsa Licens och USA Hälsa Licens). Våra värderingar:

Kvalitet, Effektivitet och Säkerhet.

Allmänna förbehåll i enlighet med kraven från FTC (Federal Trade Commission): De resultat som framställs på denna webbplats ska förstås vara “allmänt förväntade resultat” som påvisats i enlighet med alla de krav som FTC ställer. Eventuella extraordinära resultat, som upplevts av en enskild individ, hör specifikt till den vetenskapliga studie som bekräftar just det resultatet. Resultaten kommer att variera för varje enskild individ. Uttalandena på denna webbplats har inte utvärderats av FDA (US Food and Drug Administration). Läs alltid alla instruktioner innan du använder produkten. Som med andra typer av produkter, sök professionell hjälp innan användning om du lider av allergier mot vissa material och kontakta din läkare, eller apotekare innan, om du har några tidigare förekommande sjukdomar eller om du regelbundet äter någon medicin.