VERKOOPVOORWAARDEN

TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen alleen aankopen van producten die via de telefonische klantenservice, de kantoren of de websites van Andromedical S.L. rechtstreeks bij Andromedical S.L. gekocht zijn. Het is niet mogelijk om een claim in te dienen betreffende aankopen die via andere kanalen of bij andere distributeurs gedaan zijn.

PRIJS

De prijs zal de op dat moment geldende prijs zijn, zoals deze voor ieder land op de websites van Andromedical S.L. gepubliceerd worden. Wanneer er belastingen van toepassing zijn, zullen deze bij de prijs inbegrepen zijn.

De prijs is exclusief eventuele bijkomende belastingen of kosten die kunnen voortvloeien uit de nationale wetgeving. Dergelijke kosten zijn voor rekening van de koper van het product.

BETALINGSVOORWAARDEN

Het product wordt geleverd eens 100% van de betaling door Andromedical, S.L. wordt ontvangen. Geaccepteerde betalingsmethoden voor alle producten en alle bestemmingen zijn credit card, debit card en Paypal.

TIJDSTIP EN VOORWAARDEN VAN DE LEVERING

Het tijdstip van de levering en het gebruikte transportbedrijf zijn afhankelijk van de eindbestemming.

De VS en Europa, ~ 4-9 dagen
Asia-Pacific en Zuid-Amerika, ~ 10-20 dagen

Op het tijdstip van de levering dient het bijbehorende document ondertekend worden om de ontvangst en de acceptatie van de levering te bevestigen.

In het geval dat externe schade aan het product opgemerkt wordt, dient dit nauwkeurig op de leveringsbon beschreven te worden en dient de klant Andromedical S.L. hier uiterlijk 14 dagen na de leveringsdatum van op de hoogte te brengen.

GARANTIES

De door Andromedical S.L. aangeboden producten beschikken over de volgende garanties:

  • Productgarantie

De producten van Andromedical worden volgens de strengste kwaliteitseisen vervaardigd. We bieden een productgarantie van 1 jaar, en in landen van de Europese Unie – in overeenstemming met de geldende wetgeving – een productgarantie van 2 jaar.
Deze periode gaat in op de dag nadat het product door de klant ontvangen is.

De productgarantie zal alleen geldig zijn wanneer de klant in bezit is van de originele factuur of aankoopbewijs (met daarin de aankoopdatum en serienummer), het product zelf (met uitzondering van wegwerponderdelen) en de originele verpakking.

De garantie van de fabrikant vervalt wanneer de producten gerepareerd of aangepast zijn door personen die niet door de fabrikant hiertoe gemachtigd zijn. Defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, nalatigheid, of ongevallen waarvan de macht in de handen van de koper ligt, laten deze garantie eveneens vervallen.

Wanneer als gevolg van grotere anatomische condities of als gevolg van een langere gebruiksduur gebruikers extra onderdelen nodig hebben, worden deze extra onderdelen niet gerekend als behorende bij het originele gekochte product en als zodanig vallen zij niet onder de garantie. Wanneer gebruikers extra onderdelen nodig hebben, zijn de kosten van deze extra onderdelen voor de koper.

In overeenstemming met Richtlijn 93/42/EEC met betrekking tot medische hulpmiddelen en in overeenstemming met kwaliteitsnorm ISO 13485:2003, dient de koper het ingevulde en getekende garantiebewijs op te sturen naar postadres: Andromedical S.L., 6 Gran Vía, 28013 Madrid, Spanje.

  • Geld-teruggarantie:

De producten van Andromedical S.L. worden volgens de strengste kwaliteitseisen van de medische sector vervaardigd. Hierdoor kunnen we de klant een bedenktijd bieden van 15 dagen waarbij het aankoopbedrag terugbetaald wordt indien het product binnen deze bedenktijd aan Andromedical S.L. geretourneerd wordt.

OPMERKING: Zoals vermeld in het beleid van de gezondheidsautoriteiten van de Europese Unie en de Verenigde Staten-Canada, kan dit product om hygiënische of gezondheidsbeschermingsredenen niet worden teruggegeven als het “Warranty”-zegel niet is verzegeld.

De bedenktijd zal ingaan de dag nadat de klant de verlenger ontvangen heeft en wanneer deze volledig betaald is.

Deze garantie is alleen van toepassing op verlengers van Andromedical S.L. die via de telefonische klantenservice, de kantoren of de websites van Andromedical S.L. rechtstreeks bij de fabrikant (Andromedical S.L.) gekocht zijn.

Om het aankoopbedrag aan de klant terug te kunnen betalen zal Andromedical S.L. vragen om het product aan het centrale magazijn te retourneren (Postadres: 6 Gran Vía, 28013 Madrid, Spanje). Het product dient samen met de originele factuur of aankoopbewijs (met daarin de aankoopdatum en serienummer), in originele staat, in zijn oorspronkelijke verpakking en met alle handleidingen, accessoires en eventuele promotiegeschenken geretourneerd te worden. Nadat de status van het product gecontroleerd is, zal Andromedical S.L. het aankoopbedrag terugbetalen.

Verzendkosten en behandelingskosten worden niet terugbetaald. Ook zijn eventuele kosten die met verband houden met de ontvangst voor rekening van de klant.

Aankopen die gedaan zijn via distributeurs of externe leveranciers zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de hiervoor genoemde garantie.

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING

Met de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, geeft u aan bekend te zijn en akkoord te gaan met de eigenschappen, vormen, contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen die voor het juiste gebruik van het product dienen te worden genomen.

U erkent, aanvaardt en verklaart dat u de op de hoogte bent van de volgende indicaties en mogelijke gezondheidsrisico’s die bestaan indien de bij de producten bijgeleverde instructies in de handleidingen niet nauwlettend opgevolgd worden.

Er wordt vanuit gegaan dat u bekend bent en akkoord gaat met deze voorwaarden en dat u ten tijde van de aankoop en hierna volledig op de hoogte bent van de informatie die hierin wordt uiteengezet. Bovendien geeft u aan bekend te zijn met risico’s betreffende misbruik van het aangeschafte product.

WEDERVERKOOP

Vanwege de volksgezondheid is de wederverkoop van gebruikte producten strikt verboden. Andromedical S.L. is het enige bedrijf gemachtigd om gebruikte producten te behandelen.

JURISDICTIE

Voor klachten tegen Andromedical S.L. worden de rechtbanken van de stad Madrid (Spanje, de Europese Unie) bevoegd geacht en afgezien van onderdelen van enig ander rechtsgebied die van toepassing kunnen zijn.

Pin It on Pinterest