PRIVACYBELEID

ANDROMEDICAL SL, gevestigd op Gran Vía 6, 28013 Madrid, Spanje, Europese Unie, BTW: B82545096, informeert de gebruiker dat ANDROMEDICAL SL eigenaar is van een persoonlijk gegevensbestand gemaakt met de gegevens verkregen van www.andromedical.com en onder zijn verantwoordelijkheid , met het oog op informatie en diensten aangeboden op www.andromedical.com, evenals de promotionele activiteiten en publiciteit op alle mogelijke manieren, inclusief het verzenden van e-mails en berichten via elk systeem inclusief SMS, UTMS, enz., die mogelijk van uw interesse, om onze producten uit te breiden en te verbeteren, door onze aanbiedingen aan te passen aan uw behoeften of voorkeuren, op basis van de studie en segmentatie van de persoonlijke en commerciële informatie die is vastgelegd in onze bestanden als gevolg van uw toegang tot www.andromedical.com , evenals om gepersonaliseerde navigatie mogelijk te maken.

De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk de opname van zijn persoonlijke gegevens, verkregen tijdens de navigatie door www.andromedical.com, of verstrekt op het moment van het invullen van een formulier, evenals de gegevens die zijn afgeleid van de commerciële relatie, in het geautomatiseerde persoonlijke gegevensbestand bedoeld in de eerste alinea.

De gebruiker kan zijn / haar rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen, evenals de rechten om de goedkeuring van de openbaarmaking van persoonlijke informatie te annuleren via e-mail in het gedeelte Contact.

ANDROMEDICAL S.L. informeert dat, om toegang te krijgen tot een deel van de inhoud of Diensten op www.andromedical.com, de Gebruiker kan worden gevraagd om inschrijvingsformulieren in te vullen, of elke vorm van dezelfde aard, waarin de Gebruiker wordt gevraagd in te vullen zijn / haar persoonlijke gegevens. Het is ook mogelijk dat ANDROMEDICAL S.L. kan “cookies” gebruiken om de Gebruiker te herkennen met de bedoeling zijn diensten te verbeteren.

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, geeft de gebruiker zijn / haar uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik en de openbaarmaking van de informatie in het bovengenoemde bestand aan de bedrijven die behoren tot ANDROMEDICAL S.L. groep, met het doel speciale promoties en reclameboodschappen te sturen, via elk systeem, met betrekking tot de producten en diensten die deze bedrijven aanbieden. De gebruiker wordt geïnformeerd dat de cessie zal plaatsvinden zodra de persoonlijke gegevens zijn verzameld.

ANDROMEDICAL S.L. verbindt zich ertoe om uw privacy te respecteren en uw persoonlijke informatie te gebruiken in overeenstemming met het doel van het bestand, evenals om zijn verplichtingen na te komen om het te bewaren en alle passende maatregelen te nemen om de wijziging, verlies of ongeoorloofde toegang te voorkomen, in overeenstemming met wat bepaald in de Verordening Gegevensbeveiliging van de bestanden die de persoonlijke gegevens bevatten.

 


 

Voorwaarden
Het doel van deze wettelijke waarschuwing is om de GEBRUIKSVOORWAARDEN te regelen en om de BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS van www.andromedical.com (“www.andromedical.com” in het volgende), het eigendom van ANDROMEDICAL S.L. (“ANDROMEDICAL” in het volgende), met als adres # 6 Gran Vía, 4e, 28013 Madrid, Spanje, Europese Unie, telefoon +1 646 568 7796 en fax +1 646 568 7796. De termen “U” en “Gebruiker” (“de gebruiker” in het volgende) worden hier toegepast om te verwijzen naar alle personen en / of organisaties die om welke reden dan ook toegang hebben tot deze website.

Het gebruik van de website www.andromedical.com en / of haar Services omvat de volledige / totale acceptatie zonder enige uitsluiting van elke Gebruiksvoorwaarden, wat betekent dat de Gebruiker zich bewust moet zijn van het belang van het lezen van de Gebruiksvoorwaarden elke tijd dat de gebruiker www.andromedical.com bezoekt De toegang tot en / of het gebruik van bepaalde diensten die aan de gebruikers op www.andromedical.com worden aangeboden, kan onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden die, afhankelijk van het geval, deze vervangen, wijzigen en / of waarmaken. Gebruiksvoorwaarden. Daarom moet de gebruiker, alvorens toegang te krijgen tot de website en / of gebruik te maken van de eerder genoemde diensten en inhoud, de eerder genoemde voorwaarden lezen en accepteren.

WWW.ANDROMEDICAL.COM GEBRUIK EN DIENSTEN
De gebruiker is verplicht om de website www.andromedical.com en de beschikbare diensten te gebruiken via de website www.andromedical.com, in overeenstemming met de wet, morele normen, algemeen aanvaarde gebruiken en openbare orde, evenals met hetgeen is bepaald in deze gebruiksvoorwaarden. Als gevolg hiervan is het verboden om de website www.andromedical.com of haar Services te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of effecten en / of tegen wat is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, die de rechten en / of belangen van derden schenden of die op enigerlei wijze de website www.andromedical.com kan beschadigen of het normale gebruik van de website kan hinderen / belemmeren, of de services die toegankelijk zijn via www.andromedical.com, door de overige gebruikers, ANDROMEDICAL en / of de afbeelding ervan.

RECHT OM DE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE WIJZIGEN
ANDROMEDICAL behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de algemene voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden die ANDROMEDICAL nodig acht, te wijzigen en vervolgens de Gebruikers op de hoogte te stellen van de uitgevoerde wijzigingen via www.andromedical.com

INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHT
Alle informatie op www.andromedical.com, het grafische ontwerp en de taalcode in HTML, XHTML, JAVA, JSP, Javascript, Flash of andere zijn beschermd door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten behoren exclusief toe aan ANDROMEDICAL of zijn licentiegevers. De internetgebruikers die deze website bezoeken, kunnen de informatie op deze website bekijken en downloaden of reproduceren op hun computers, zolang de gereproduceerde elementen niet worden doorgestuurd naar derden of bewaard in een server met een internetverbinding of een lokale netwerk. Gebruikers die deze website bezoeken, doen dit niet, zonder afbreuk te doen aan hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is bepaald, distribueren, wijzigen, verzenden, publiceren, reproduceren of iets doen aan de informatie die op www.andromedical.com staat zonder voorafgaande toestemming van ANDROMEDICAL.

HYPERLINKS
In het geval dat www.andromedical.com wordt verwezen door een advertentie / publiciteitsartikel of websites van derden, heeft ANDROMEDICAL geen controle over, goedkeurt noch bezit de diensten, inhoud, gegevens, bestanden, producten of elke vorm van materiaal dat bestaat op de websites van derden. ANDROMEDICAL draagt ​​daarom onder geen enkele omstandigheid de verantwoordelijkheid voor de wettigheid van de inhoud van de bovengenoemde websites. Het bestaan ​​van een hyperlink brengt geen enkele relatie met zich mee tussen ANDROMEDICAL en de eigenaar van de websites waar de link kan worden geplaatst.

AFWIJZING VAN GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEID
ANDROMEDICAL GARANDEERT NIET DE BESCHIKBAARHEID OF CONTINUÏTEIT VAN DE WERKING VAN HAAR WEBSITE NOCH HAAR DIENSTEN BESCHIKBAAR VOOR DE GEBRUIKER, EN IS DERHALVE GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET ONTBREK AAN BESCHIKBAARHEID OF CONTINUÏTEIT VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN, HOEWEL ANDROMEDISCH ZULT PROBEREN, VOOR ZOVER ZIJN JURIDISCHE CAPACITEITEN EN VERPLICHTINGEN TE VERSTREKKEN, TECHNISCHE ONDERSTEUNING AAN HUN BEÏNVLOEDING.

Pin It on Pinterest